Způsob příjmu dokumentů pro veřejnost                

- poštou                                
- e-mailem (úřední korespondence musí obsahovat elektronický podpis)                
- datovou schránkou (ID datové schránky xi8xast)                
- osobně (úřední hodiny podatelny pro osobní příjem dokumentů:                
  pondělí - pátek 7.30 - 12.00 hodin, 13.00 - 14.30 hodin)
Vaše jméno

Předmět zprávy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ, 1. MÁJE
 
 
603 591 927
 

Vážení rodiče,
pokud máte zájem o vzdělávání žáka ve škole
od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020, konaktujte telefonicky
ředitelku školy- 603 591 927
Docházka je dobrovolná, je potřeba předložit
čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
Osobní konzultace pro žáky je možná
každé pondělí, středu a pátek
v čase od 10.00 do 11.00 hod.


V Kroměříži 28. 5. 2020
  
Mgr. Milena Tunkerová
        ředitelka školy
ÚKOLY PRO ŽÁKY
134 let
multikulturního vzdělávání
90 let
speciálního školství
Přístupové heslo do SEESAW si vyžádejte
na e-mailu reditel@zs1maje-km.cz
1. a 2. třída
3. a 4. třída
5. třída
6. až 9. třída
Úkoly zde
Rozhodnutí o přijetí do první třídy zde.
Prohlášení ke stažení zde.