Vítejte na webových stránkách ZŠ KROMĚŘÍŽ, 1.MÁJE.
Naše škola se nachází v krásné historické lokalitě centra města Kroměříže. Budova je ukázkovou stavbou rakousko-uherské architektury měśťanských škol a od roku 1886 slouží bez přerušení ke vzdělávání dětí z Kroměříže a okolí. Výuka probíhá v moderních učebnách vybavených interaktivními IT prvky a multimediální počítačovou technikou. Praktické dovednosti si žáci upevňují v odborných pracovnách – učebna informatiky, keramická dílna, cvičná kuchyňka, tělocvična a školní dílna. Součástí školy je školní družina, která nabízí dětem pestrý program a velké množství volnočasových aktivit. Škola uplatňuje aktuální metody výuky s využitím moderní techniky, klade důraz na kvalitní obsah výuky a výchovy dětí. Nabízí výuku anglického a německého jazyka, plavecký výcvik, bruslení a mnoho dalších výukových a zájmových činností.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ, 1. MÁJE
134 let
multikulturního vzdělávání

90 let
speciálního školství
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ, 1. MÁJE
 
 
603 591 927