Dokumenty školy

Školní vzdělávací program

Školní řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Školní vzdělávací program pro ŠD

Minimální preventivní program

Vnitřní řád školní družiny

Výroční zpráva za rok 2018/2019

Plán výchovného poradce 2019/2020

ICT plán školy pro školní rok 2019/2020
 
 
Rozpočty
Upravený rozpočet na rok 2018
příspěvkové organizace zřízení
Zlínským krajem k prosinci 2018
 
 
Rozpočet na rok 2019 a střednědobý
výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021
příspěvkové organizace zřízené
Zlínským krajem
Návrh rozpočtu 2019
 
Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené
Zlínským krajem
Schválený dlouhodobý rozpočet 2018
 
Návrh rozpočtu 2018
 
 
Sběr druhotných surovin

V tomto školním roce sbíráme:
- papír
- hliník
- víčka od PET lahví

Koordinátorem sběru je paní
kolegyně Šotolová.
sotolova@zs1maje-km.cz
Zájmové útvary a kroužky ve školním roce 2019/2020

Badatelský kroužek -  pondělí 13:30 – 15:00 ( interaktivní učebna )

Hudební kroužek -  pondělí 14:45 – 15:30 ( hudebna )

Kroužek šití a pletení - úterý 14:00 – 15:00 ( interaktivní učebna )

Kroužek sportovních her - úterý 14:00 – 15:00 ( tělocvična )

Kroužek keramiky - středa 14:00 – 16:00 ( keramická dílna )

Kroužek aerobiku - čtvrtek 14:00 – 15:00 ( tělocvična )

Malý kutil - čtvrtek 14:00 – 15:00 ( cvičná kuchyně )
Návrh rozpočtu 2020

134 let
multikulturního vzdělávání

90 let
speciálního školství
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ, 1. MÁJE
 
 
603 591 927
 
Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
 
Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem